Styrelsen

Ordförande

Kontaktor

Förvaltningschef

Informationschef

Studierådsordförande

Cafémästare

Entertainer

Krøgare

Näringslivsordförande

Øverphøs

Sexmästare

Pengamästare

CM

Inköps- och lagerchef

Vice cafémästare

KM

Cøl

Vice krøgare

InfU

Vice informationschef

E6

Barmästare

Hovmästare

Köksmästare

Preferensmästare

Vice sexmästare

NöjU

Vice entertainer

NollU

Cophøs

Øvergudsphadder

SRE

Studerandeskyddsombud med likabehandlingsansvar

ENU

Teknikfokusansvarig

Vice näringslivsordförande

FVU

PengU

Vice pengamästare

Övriga

Revisor

Valberedningens ordförande