Styrelsen

Ordförande

Kontaktor

Förvaltningschef

Informationschef

Studierådsordförande

Cafémästare

Entertainer

Krøgare

Näringslivsutskottets Ordförande

Øverphøs

Sexmästare

CM

Bakis

Diod

Halvledare

Inköps- och lagerchef

Vice Cafémästare

KM

Cøl

Källarmästare

Vice Krøgare

InfU

Macapär

Chefredaktör

Teknokrat

FilmarE

Fotograf

InfluEncer

Kodhackare

Picasso

Redaktör

E6

Barmästare

Hovmästare

Köksmästare

Preferensmästare

Sångförman

Sexig

Vice Sexmästare

NöjU

Banan

Fritidsledare

Idrottsförman

Øverbanan

Stridsrop

Umph-meister

UtEDischoansvarig

Vice Entertainer

NollU

Cophøs

Øvergudsphadder

PhørstärkarE

Uppdragsphadder

SRE

Årskurs BME-1 ansvarig

Årskurs BME-2 ansvarig

Årskurs BME-3 ansvarig

Årskurs E-1 ansvarig

Årskurs E-2 ansvarig

Årskurs E-3 ansvarig

HTF-ansvarig

Mentor

Skyddsombud med ansvar för fysisk miljö

Skyddsombud med likabehandlingsansvar

SRE-ledamot

Världsmästare

Vice studierådsordförande

ENU

Alumniansvarig BME

Alumniansvarig E

Annonsansvarig

Innovationsansvarig

Näringslivskontakt

Projektgrupp Teknikfokus

Teknikfokusansvarig

Vice ENU-ordförande

FVU

Arkivarie

Ekiperingsexpert

Hustomte

Skattmästare

Vice Förvaltningschef

Övriga

Balkommitté

Inspektor

Øvermarskalk

Projektfunktionärer

Representant från de nyintagna

Revisor

Revisorsuppleant

Sigillbevarare

Talman

Valberedningens ordförande

Valberedningens sekreterare

Valberedningsledamot