Poster

Sök

SRE

Årskurs BME-1 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Årskurs E-1 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.