Poster

Sök

SRE

Årskurs BME-1 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Årskurs BME-2 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Årskurs BME-3 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Årskurs E-1 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Årskurs E-2 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Årskurs E-3 ansvarig

Ansvarar och genomför muntliga och/eller skriftliga kursutvärderingar som hålls minst en gång per läsperiod.

Mentor

Mentor för nyintagna

Representant till Institutionsstyrelse BMT

Postbeskrivning saknas :/

Representant till Institutionsstyrelse EIT

Postbeskrivning saknas :/

Representant till Programledning BME

Postbeskrivning saknas :/

Representant till Programledning E

Postbeskrivning saknas :/