Studierådet - SRE

Känner du att en kurs behöver förbättras eller vill lämna synpunkter på utbildningen. Då har du kommit rätt.

Vi i Studierådet, även kallat SRE, arbetar för att förbättra utbildningen på E- och BME-programmet och följer aktivt kurserna för att öka kvalitén. Detta görs bland annat med CEQ-enkäterna som är viktiga att fylla i som underlag till våra möten med kursansvarig.

För att vi ska kunna representera och föra vidare er talan, behövs att ni meddelar oss vad ni egentligen tycker och tänker om er utbildning. Det kvittar om ni har fantasifulla visioner rörande studiemiljön eller om ni irriterar er på föreläsarens kritfärg, meddela oss! Fånga oss i korridoren, släng iväg ett mail eller skicka iväg dina åsikter till oss anonymt! Längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till oss. Skulle du vilja kontakta likabehandlingsombud eller skyddsombud anonymt vänligen använd följande formulär: Studierådsordförande, Likabehandlingsombud eller Skyddsombud.

Skolan finns till för din skull!

Har du frågor gällande vårt arbete eller om vilka rättigheter du har som student, kontakta oss så ska vi göra allt för att hjälpa dig! Du kanske till och med känner för att vara med i vårt utskott och ta del av vårt meriterande arbete? Tveka inte utan ta chansen och påverka morgondagens utbildning redan idag!

Rättighetslistan: Här hittar du riktlinjer för dina rättigheter som LU har tagit fram, allt från rättningstider till obligatoriska moment.


Kontakt

SRE-ordförande - Jacob Forsell
sreordforande@esek.se

Vice-ordförande - Ellinor Nelderup

Skyddsombud med likabehandlingsansvar - Malva Persmark & Matilda Horn
likabehandlingsombud@esek.se

Skyddsombud med ansvar för fysisk miljö - Joakim Magnusson Fredlund
skyddsombud@esek.se

Världsmästare - Jens Elfström & Alfred Langerbeck
varldsmastare@esek.se

HTF-ansvariga - Oscar Unosson & Wilma Palmblad

Årskurs BME-1 ansvarig - Lovisa Ahlvin & Anna Dabiri

Årskurs BME-2 ansvarig - Ebba Knubbe & Alma Lennartsson

Årskurs BME-3 ansvarig - Elin Dahlberg & Jakob Botvidsson

Årskurs E-1 ansvarig - Axel Andersson & Elin Helmersson

Årskurs E-2 ansvarig - Alfred Olofsson & Eric Weidow

Årskurs E-3 ansvarig - Jacob Forsell & Alexander Simko


SRE-ledamot - Agnes Köhler, Alexander Svarvare, Oliver Lindblom, Lina Tinnerberg, Frida Holmvik, Filip Larsson & Albin Davidsson


Aktiviteter

Läsperiodsmöten (LP-möten)

Mitt i en läsperiod kan även så kallade läsperiodsmöten hållas för de aktuella kurserna i årskurs 1, 2 och 3. Dessa möten syftar till att ge den kursansvarige en tidig indikation på hur studenterna upplever kursen. Skulle det uppstå problem med kursen från kursansvarige eller studenternas håll så kan detta återgäldas under kursens gång genom ett LP-möte. Detta kan röra sig om akuta eller mer omfattande problem.

Pluggkvällar

SRE anordnar pluggkvällar som givetvis gratis och det bjuds på mat och kaffe med kakor. Pluggkvällarna är ett ypperligt tillfälle att komma ikapp med studierna samt träffa studenter inom sektionen.

Extern representation

Då skolan är en myndighet som är till för just din skull, måste det sitta med studentrepresentanter i alla beslutande och beredande organ vars uppgifter rör studenternas situation och utbildning. Alltså detta innebär det finns studentrepresentanter i alla organ från institutionsstyrelserna till Lunds universitets styrelse, till och med ändå upp till regeringsnivå.

SRE nominerar personer till de organ som rör E-sektionen, speciellt finns det två organ som är väldigt intimt knutna till E-sektionens verksamhet:

Programledningen E (PLE): Dessa arbetar med det operativa arbetet kring E-programmet. Detta innebär allt från att lägga upp studieplanen till rekryteringen.

Programledningen BME (PLBME): Fyller samma funktion som PLE fast för BME-programmet.

Enskilda ärenden

Om just du känner dig felaktigt behandlad, kan du vända dig till oss. På så sätt kan vi bistå dig och förhoppningsvis lösa dina problem.

SRX

SRX är ett mötesforum där alla studierådsordförande närvarar. Här diskuteras studierelaterade frågor som är programöverskridande. Det utbyts även förslag och idéer för hur studieråden kan utvecklas.


CEQ

CEQ-möten

CEQ står för Course Experience Questionnaire och dess syfte är att kvalitetssäkra utbildningen. Efter varje avslutad kurs skickas det ut enkäter till alla som registrerat sig på kursen. Efter att all data har sammanställts hålls ett utvärderingsmöte med kursansvarig, programledningen och studentrepresentanter. På mötet ger man konstruktiv kritik och arbetar för att kursen ska förbättras till nästa kursomgång. Till mötet använder man även gamla utvärderingar för att se om det skett några förändringar från föregående år.

Det är väldigt viktigt att alla fyller i dessa CEQ-enkäter. Vid hög svarsfrekvensen har vi betydligt bättre underlag att arbeta med, vilket ökar möjligheterna till förändring. Observera även att ALLA fritext-svar gås igenom, alltså ett ypperligt tillfälle för dig att påverka.


Vanliga frågor

- "Varför ska jag fylla i CEQ-enkäten när det inte påverkar mig?"

Svar: Om du fyller i din CEQ-enkät, ger det oss större chans att påverka utbildningen i sin helhet till det bättre. En långsiktig konsekvens av detta är att utbildningen blir attraktivare på arbetsmarknaden, vilket givetvis är en direkt konsekvens för dig!

- "Jag har inga speciella åsikter, är det då lönt att fylla i?"

Svar: Även det är faktiskt en åsikt.

Färdiga CEQ-rapporter hittar ni på: http://www.ceq.lth.se/rapporter/


Länkar

  • Schema: Skapa ditt schema för läsperioden.
  • Rättighetslistan: Här hittar du dina rättigheter som LU har tagit fram, allt från rättningstider till obligatoriska moment.
  • LTH:s gemensamma föreskrifter: Liknar LU:s rättighetslista, är lite mer djupgående och specifik i rättningstider.


Hälsningar
Jacob Forsell, SRE-ordförande 2022