Nolleutskottet - NollU

Nollningsutskottet, NollU, ansvarar för planeringen och utförandet av nollningen och ser till att mottagningen av de nya studenterna blir så bra som möjligt. NollU ser till att det finns aktiviteter som passar alla och att de nya studenterna får en bra introduktion till studentlivet och studierna. NollU består av Phøset, ØverGudsPhaddrar (ØGP) och PhørstärkarE.

Phøset
Øverphøs Aurum
Cophøs Midas
Cophøs Ophir
Cophøs Idris
Cophøs Xanthus
Cophøs Zarak


ØverGudsPhaddrar
Axel Lagerstedt E21
Em Lundström BME21


PhørstärkarE
Frida Holmvik BME19
Leo Guldåker E21
Michaela Alsterberg BME21
Oskar Gögelein BME20
Tilda Berglind BME19
Viktor Börjesson BME20

Kontakt

e-mail NollU: nollu_info@esek.se
e-mail Øverphøs: overphos@esek.se