Kravprofiler

*Post med utvidgat ansvar. Om en person tackar ja till sin nominering till en av dessa poster kommer valberedningen kalla till intervju.

CM

Inköps-och lagerchef *

Vice Cafémästare *

ENU

Teknikfokusansvarig *

E6

Barmästare

Hovmästare

Köksmästare

Preferensmästare

Vice Sexmästare *

FVU

Skattmästare *

KM

Vice Krögare *

NollU

Co-phøsare *

Øvergudsphadder

Styrelsen

Cafémästare *

Entertainer *

Förvaltningschef *

Kontaktor *

Informationschef *

Krögare *

Näringslivsutskottets Ordförande *

Ordförande *

Sexmästare *

SRE-ordförande *

Øverphøs *

VB

Valberedningens Ordförande *

Övriga

Revisor *