Förvaltningsutskottet - FVU

I Förvaltningsutskottet finns något för alla. Förvaltningsutskottet har huvudansvaret för sektionens ekonomi och bokföring, uthyrning och driftansvar av lokaler och utrustning samt det stora arkivet på E-sektionen med alla troféer och minnen. Det är oss du ska gå till om du som funktionär har gjort sanktionerade utlägg och vill ha ersättning för dessa, och vi driver också in obetalda lån från handkassan. Här är det alltid kul!

Vi ingår i Förvaltningsutskottet

Förvaltningschef - Vincent Palmer
Utskottschef med det övergripande ansvaret för E-sektionens bokföring, ekonomi och lokaler.

Vice Förvaltningschef - Moa Rönnlund
Bistår Förvaltningschefen i arbete med lokaler och inventarier samt ansvarar för lokalbokning och utskottets arbete.

Skattmästare - Elina Yrlid
Ansvarar för den digitala bokföringen samt kontrollerar efter bokföringsfel.

Arkivarie - Filip Larsson, Alfred Langerbeck
Ansvarar för arkivering av sektionens dokument och klenoder.

Hustomte - Ola Davidsson, Frida Pilcher, Alfred Langerbeck
Arbetar med underhåll och utformning av lokaler.

Husstyrelserepresentant - Joakim Magnusson Fredlund
För Sektionens talan i E-husets styrelse.

Ekiperingsexpert - Cecilia Henningsson, Tove Hector
Ansvarar för inköp och försäljning av PR-artiklar och sångböcker.

Vincent Palmer, Förvaltningschef 2021