Förvaltningsutskottet - FVU

I Förvaltningsutskottet finns något för alla. Förvaltningsutskottet har huvudansvaret för sektionens ekonomi och bokföring, uthyrning och driftansvar av lokaler och utrustning samt det stora arkivet på E-sektionen med alla troféer och minnen. Det är oss du ska gå till om du som funktionär har gjort sanktionerade utlägg och vill ha ersättning för dessa, och vi driver också in obetalda lån från handkassan. Här är det alltid kul!

Vi ingår i Förvaltningsutskottet

Förvaltningschef - Morris Thånell
Utskottschef med det övergripande ansvaret för E-sektionens bokföring, ekonomi och lokaler.

Vice Förvaltningschef - Elias Bergström
Bistår Förvaltningschefen i arbete med lokaler och inventarier samt ansvarar för lokalbokning och utskottets arbete.

Skattmästare - Marcus Lindell
Ansvarar för den digitala bokföringen samt kontrollerar efter bokföringsfel.

Arkivarie - Blanca Fournier Bergström, Love Sjelvgren
Ansvarar för arkivering av sektionens dokument och klenoder.

Hustomte - Ludvig Rådegran, Kasper Johansson, Nils Åström
Arbetar med underhåll och utformning av lokaler.

Husstyrelserepresentant - Joakim Magnusson Fredlund
För Sektionens talan i E-husets styrelse.

Ekiperingsexpert - Annie Mentzer, Ebba Fritzell
Ansvarar för inköp och försäljning av PR-artiklar och sångböcker.

Morris Thånell, Förvaltningschef 2021