E-sektionen inom TLTH

E-sektionen är en studentförening för de som pluggar civilingenjörsprogrammen Elektroteknik och Medicin och teknik vid LTH. Sektionen är en del av Teknologkåren vid LTH, även kallad TLTH. Teknologkårens styrdokument och värdegrund hittas här.

E-sektionen bedriver både studiebevakande och studiesocial verksamhet. Detta görs bland annat genom att aktivt granska utbildningen och påverka den om det går. Man håller även studenterna med en uppehållslokal, Edekvata, där man kan sitta och plugga eller äta efter att ha värmt sin mat i någon av mikrovågsugnarna. Sektionen driver också LED-café som tillhandahåller allt från pastasallader och mackor till godis och kaffe, allt säljs naturligtvis till studentvänliga priser.

Den studiesociala verksamheten består bland annat av organiseringen av introduktionsveckorna för de nyantagna, även kallat nollningen, pubar, sittningar och andra festliga arrangemang såsom resor och tävlingar.

Styrdokument

Stadga och Reglemente

Redigeringshistorik

Policybeslut

Riktlinjer

Budgetar

Verksamhetsplaner

Andra dokument